Instanties En Organisaties

Als slachtoffer van kind-oudermishandeling zijn er verschillende organisaties die je kunnen helpen en ondersteunen. Hier zijn enkele belangrijke organisaties en wat ze voor je kunnen doen. Bel in noodsituaties altijd direct de politie via 112!

 • Veilig Thuis: Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Je kunt hier terecht voor advies, hulp en het doen van een melding van oudermishandeling. Ze kunnen directe maatregelen nemen om jouw veiligheid te waarborgen en samenwerken met andere instanties om het geweld te stoppen. Ze kunnen je helpen bij het inschatten van de situatie, het bieden van advies en het doorverwijzen naar passende hulpverlening. Je kunt (24/7) contact met hen opnemen via telefoonnummer 0800-2000. Bij veilig Thuis is er ook een mogelijkheid om (anoniem) te chatten. De chat is open van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Het CJG biedt ondersteuning en advies aan ouders en gezinnen. Ze kunnen jou helpen bij het omgaan met de situatie van kind-oudermishandeling en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.
 • Jeugdzorg: Jeugdzorginstellingen bieden professionele hulp en begeleiding aan gezinnen die te maken hebben met kind-oudermishandeling. Ze kunnen gezinsbegeleiding, therapie en andere vormen van ondersteuning bieden om jou en je gezin te helpen bij het herstellen van ongezonde relaties.
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg): GGZ-instellingen kunnen psychologische hulp, therapie en counseling bieden aan zowel ouders als kinderen die betrokken zijn bij kind-oudermishandeling. Ze kunnen helpen om de onderliggende problemen aan te pakken en jou te ondersteunen bij het verwerken van de ervaringen.
 • Blijf-van-mijn-lijf huizen: Deze opvangcentra zijn specifiek bedoeld voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, waaronder kind-oudermishandeling. Hier kun je tijdelijk verblijven en krijg je begeleiding en ondersteuning om jezelf in veiligheid te brengen.
 • Algemeen Maatschappelijk Werk: Bij maatschappelijk werk kun je terecht voor hulp bij uiteenlopende problemen, waaronder kind-oudermishandeling. Ze bieden laagdrempelige ondersteuning en begeleiding om je te helpen omgaan met de situatie.
 • Buurteams, ook wel bekend als wijkteams, zijn multidisciplinaire teams van professionals die lokaal actief zijn in wijken en gemeenschappen. Ze zijn opgezet om ondersteuning en zorg op maat te bieden aan mensen die verschillende uitdagingen en problemen ervaren in hun dagelijks leven waaronder kind-oudermishandeling. Deze teams zijn meestal samengesteld uit professionals met diverse achtergronden, zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, psychologen, gezinscoaches, ouderenadviseurs en schuldhulpverleners.
 • Moviera is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor hulpverlening en opvang bij huiselijk geweld, waaronder kind-oudermishandeling. Ze bieden ondersteuning aan slachtoffers en hun gezinnen om hen te helpen een veilige omgeving te creëren en het geweld te stoppen. Moviera richt zich op preventie, hulpverlening en opvang, en werkt samen met andere instanties en organisaties om een integrale aanpak te bieden bij huiselijk geweld.
 • Slachtofferhulp Nederland is een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan slachtoffers van misdrijven, waaronder kind-oudermishandeling. Als slachtoffer van kind-oudermishandeling kun je bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor verschillende vormen van hulp en begeleiding. De hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland kunnen naar je luisteren en begrijpen wat je doormaakt. Ze bieden emotionele ondersteuning en kunnen je helpen om de situatie beter te begrijpen en te verwerken
 • Fier is een organisatie in Nederland die zich richt op het bieden van hulp en ondersteuning aan slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder kind-oudermishandeling. Als slachtoffer van kind-oudermishandeling kun je bij Fier terecht voor gespecialiseerde hulp en begeleiding. Fier biedt een veilige omgeving waar je kunt praten over wat je hebt meegemaakt en waar je emotionele steun kunt krijgen. Ze hebben gespecialiseerde hulpverleners die ervaring hebben met kind-oudermishandeling en die je kunnen helpen om de situatie beter te begrijpen en te verwerken.
 • Sterk Huis is een organisatie in Nederland die zich richt op het bieden van hulp en ondersteuning aan gezinnen en individuen die te maken hebben met complexe problemen, waaronder kind-oudermishandeling.Als slachtoffer van kind-oudermishandeling kun je bij Sterk Huis terecht voor gespecialiseerde hulp en begeleiding. Ze hebben deskundige hulpverleners die ervaring hebben met dit soort situaties en die je kunnen helpen om de gevolgen van de mishandeling te begrijpen en ermee om te gaan. Sterk Huis biedt een breed scala aan ondersteuning, afhankelijk van jouw specifieke behoeften en situatie. Ze kunnen je emotionele steun bieden en een veilige omgeving creëren waarin je vrijuit kunt praten over jouw ervaringen.

Alle genoemde organisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van kind-oudermishandeling en het bieden van de nodige hulp en ondersteuning aan jouw gezin. Ze werken samen om jouw veiligheid te waarborgen, het geweld te stoppen, de onderliggende problemen aan te pakken en jou te helpen bij het herstellen van ongezonde relaties. Het is van cruciaal belang dat je niet blijft zwijgen en tijdig hulp zoekt bij deze professionele instanties. Je hebt recht op een veilige en gezonde leefomgeving, en zij zijn er om jou te ondersteunen bij het doorbreken van de situatie van kind-oudermishandeling.