De oorzaken van geweld tegen ouders kunnen ingewikkeld zijn en kunnen te maken hebben met verschillende factoren zoals: Een geschiedenis van huiselijk geweld, problemen in de opvoeding, moeite met omgaan met stress, problemen op school of werk, ouders met psychische problemen, verslavings problemen, beperkte opvoedingsvaardigheden,financiele problemen, echtscheiding of het ontbreken van gezonde grenzen en discipline binnen het gezin. 

Het is belangrijk dat gevallen van geweld tegen ouders serieus worden genomen en worden aangepakt. Ouders die te maken hebben met geweld kunnen zich geisoleerd raken en machteloos, bang en onbegrepen voelen. Daarom is het van belang dat ze worden aangemoedigd om  hulp te zoeken. Ze kunnen steun en hulp krijgen bij professionele instanties, zoals de huisarts, maatschappelijk werkers, gezinsbegeleiders, therapeuten of hulporganisaties die gespecialiseerd zijn in geweld binnen families. 

Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan preventie en bewustwording.  Dit kan gedaan worden door ouders te voorzien van informatie en vaardigheden om conflicten op een gezonde manier op te lossen, communicatie te verbeteren en leren om te gaan met stress. 

Taboe

Kinderen die hun ouders mishandelen, daar wordt liever over gezwegen. kind- oudermishandeling is om begrijpelijke redenen geen makkelijk onderwerp. Er bestaat nog steeds een overtuiging dat ouders altijd verantwoordelijk zijn voor de zorg en bescherming van hun kinderen, en dat kinderen altijd respectvol en gehoorzaam moeten zijn. Het idee dat kinderen gewelddadig kunnen zijn tegenover hun ouders gaat in tegen deze overtuiging en kan daarom als ongemakkelijk of moeilijk bespreekbaar worden gezien.

Ouders zullen daarom niet snel met een hulp vraag naar een hulpverlener stappen, laat staan de politie. Naast het feit dat de ouder loyaal is aan het kind, kan er ook een groot gevoel van schaamte aanwezig zijn.

Ouders die te maken hebben met kind-oudermishandeling kunnen zich schamen voor wat er gebeurt en voelen zich schuldig. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze gefaald hebben als opvoeder en zich zorgen maken over het oordeel en de reacties van anderen. Ze denken het verkeerde voorbeeld gegeven te hebben of er zijn al andere vormen van huiselijk geweld aanwezig.

Kind-oudermishandeling wordt soms als minder ernstig beschouwd dan andere vormen van geweld, zoals partnergeweld of kindermishandeling. Dit kan ertoe leiden dat het probleem wordt onderschat, gebagatelliseerd of genegeerd.

Er is over het algemeen een gebrek aan bewustzijn en kennis over kind-oudermishandeling. Mensen zijn niet altijd op de hoogte van de grote omvang van het probleem en de beschikbare hulpbronnen.

Het doorbreken van het taboe rond deze vorm van mishandeling is van groot belang om ouders in staat te stellen hulp te zoeken en ondersteuning te ontvangen. Het vergroten van het bewustzijn, het bieden van voorlichting en het creëren van veilige ruimtes waar ouders vrijuit kunnen praten over hun ervaringen zijn cruciale stappen om het taboe te doorbreken.

Het is belangrijk dat ouders weten dat ze niet alleen staan en dat er professionele hulp beschikbaar is om hen te ondersteunen bij het omgaan met kind-oudergeweld. Helaas is het in bijna alle gevallen zo dat de ouders hopen dat het vanzelf overgaat. Helaas laten de cijfers iets anders zien. Vooral de psychische schade bij de ouder laat pijnlijke diepe wonden na.